Välkommen!

Välkommen till Förskolan Linnéa! Vi är en fristående förskola där vi hämtar vår inspiration från Reggio Emilia filosofin.  Här får barnen chans till skapande, lek och lärande i en kreativ miljö både ute och inne.

Förskolan Linnéa öppnade dörrarna för de första barnen i augusti 2008. Vi har idag fyra åldersindelade avdelningar.

Att sätta sitt barn på förskolan Linnéa innebär inga stora förändringar mot en kommunal förskola. För personalen på Linnéa innebär det en stor frihet och närmare väg till besluten. Det ger en bra möjlighet att kunna påverka verksamhetens utveckling med ett starkt fokus på nöjda föräldrar och barn. Verksamheten drivs inom givna ramar, där vi följer Skollagen, Förskolans läroplan, Barnkonventionen och Vimmerby kommuns mål och riktlinjer.

Förskolan Linnea drivs av företaget MMC Education AB.