Vår verksamhet

Avdelningar

Förskolan består av fyra avdelningar:

Fröet:           1-2 år
Knopparna: 1-2 år
Kvistarna: 3-4 år
Kottarna: 4-5 år

Köket
På förskola Linnéa har vi ett mottagningskök, vilket innebär att vi tar emot lunch från Stadshotellet i Vimmerby.

GDPR
Information till vårdnadshavare om insamling av personuppgifter 
Inledning: Från den 25:e maj 2018 gäller EU:s nya dataskyddslag (GDPR). Som förskola är vi skyldiga att informera er vårdnadshavare om hur vi samlar in och hanterar personuppgifter. Det är viktigt för oss att ni känner er trygga med hur vi hanterar er och era barns personuppgifter.  
Uppgifter som registreras: De uppgifter vi samlar in är namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, specialkost och annan information som kan gälla ert barn.
Samtycke: Om ni har lämnat ett samtycke till att vi registrerar personuppgifter om er och ert barn, har ni när som helst rätt
att återkalla detta samtycke, och begära att uppgifterna stryks.
LagringstidPersonuppgifterna sparas bara av oss så länge bokföringslagen kräver detta (7 år), därefter raderas dessa.