Värdeord

På Förskolan Linnéa har vi följande fyra värdeord, Inbjudande, Inflytande och Inspirerande, som vi vill ska genomsyara vår verksamhet.

inbjudande.JPG

Välkomnande
Välkomnande = mottagande, sedd, efterlängtad, gästvänlig
Alla människor ska känna att deras frågor välkomnas - att deras synpunkter är värdefulla. med välkomnande vill vi att förskolan Linnéa ska fyllas med en atmosfär av värma och vänskaap.

 

inflytande5

Glädje
Glädje = lycka, lust förtjusning, upprymdhet
Livet består av glädje, sorg, besvikelse och rädsla och annat som är viktigt att lära sig hantera som människa genom livet. Det vi önskar förmedla är en grundton som bygger på livsglädje.

 

inspirerande1.JPG

Inflytande
Inflytande = möjlighet att påverka
Vi på förskolan Linnéa vill att alla som vistas här, barn, vårdnadshavare och arbetlag. Alla ska känna att de har inflytande och att de kan påverka beslut i förskolans vardag. När du känner att du har inflytande känner du dig viktig och betydelsefull.

 

Utforskande
Utforskande = observera, beskriva, klassificera, mäta och kommunicera
Vi vill erbjuda en verksamhet som ger rika möjlighter till kreativa upptäckter, där material och miljö inbjuder till många olika lösningar och ideér. utforskandets möjligheter ska därför vara mångfacetterad. I en utforskande inställning till livet finns nyfikenheten och en tilltro till möjligheten att ta reda på saker.