Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är när vi pedagoger tillsammans och med barnen reflekterar över de dokumentationer vi gjort. Detta gör vi för att utveckla och utvärdera vår verksamhet och föra den vidare. I den pedagogiska dokumentationen möts vi pedagoger och utmanar varandras tänkande och ifrågasätter varandras tankar för att utvecklas som pedagoger och för att få en drivkraft framåt.

Det är vår pedagogiska dokumentation som för vårt projektarbete framåt. I reflektionerna kring våra dokumentationer lär vi oss om barns lärande och vi blir medvetna om vårt eget handlande. Detta är ett viktigt underlag för att kunna förändra och utveckla vårt dagliga arbete. Det är viktigt att hålla diskussioner vid liv och en dokumentation behöver tolkas med olika ögon, både barnens och pedagogernas.