Reggio Emilia

Reggio Emilia

Reggio Emilia är en stad i norra Italien som även blivit ett begrepp för den pedagogiska filosofi som under femtio år har utvecklats i stadens kommunala förskolor. Loris Malaguzzi har präglat det arbetssätt som man bedriver på förskolorna i Reggio Emilia.

Att arbeta Reggio Emilia-inspirerat innebär ett forskande arbetssätt där barnens val, erfarenheter, tankar och teorier är viktiga. Vi lägger stor vikt vid barns skapande och fantasi samt att de ska bearbeta och pröva sina idéer. Tillsammans med barnen är vi pedagoger en medforskare som finns till för dem som ett stöd i deras upptäckarvärld. Det är inte själva slutprodukten som är viktig utan vägen dit. Inom Reggio Emilia talar man om de tre pedagogerna. Den vuxne, barnet och miljön. Vi lär alla av varandra. Vi ser barnen som kompetenta och fokuserar på deras styrkor. Miljön ska vara föränderlig och stimulerande för barns lärande.