Värdeord

Värdeord

På Förskolan Linnéa har vi följande fyra värdeord: Välkomnande, Glädje, Inflytande och utforskande som vi vill ska genomsyra vår verksamhet.

Välkomnande

Välkomnande = mottagande, sedd, efterlängtad, gästvänlig.
Alla människor ska känna att deras frågor välkomnas - att deras synpunkter är värdefulla. med välkomnande vill vi att förskolan Linnéa ska fyllas med en atmosfär av värma och vänskap.

Glädje

Glädje = lycka, lust, förtjusning, upprymdhet.
Livet består av glädje, sorg, besvikelse och rädsla och annat som är viktigt att lära sig hantera som människa genom livet. Det vi önskar förmedla är en grundton som bygger på livsglädje.

Inflytande

Inflytande = möjlighet att påverka.
Vi på förskolan Linnéa vill att alla som vistas här, barn, vårdnadshavare och arbetslag. Alla ska känna att de har inflytande och att de kan påverka beslut i förskolans vardag. När du känner att du har inflytande känner du dig viktig och betydelsefull.

Utforskande

Utforskande = observera, beskriva, klassificera, mäta och kommunicera.
Vi vill erbjuda en verksamhet som ger rika möjlighter till kreativa upptäckter, där material och miljö inbjuder till många olika lösningar och ideér. utforskandets möjligheter ska därför vara mångfacetterad. I en utforskande inställning till livet finns nyfikenheten och en tilltro till möjligheten att ta reda på saker.